Strona głównaPytania → Czy atomy mają kolor?

Czy atomy mają kolor?

Pytanie

Pyta Monica

Czy atomy mają kolor?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marcin Badziak

Kolor danego ciała zwykle określa się jako część spektrum światła widzialnego, które nie jest pochłaniane gdy oświetlimy je światłem białym. W celu odpowiedzenia na pytanie czy atomy mają kolor, trzeba najpierw wyjaśnić w jaki sposób atomy pochłaniają i emitują światło. Oświetlanie atomu skutkuje przejściem elektronów ze stanów (orbit) o niższej energii do stanów (orbit) o wyższej energii, w wyniku przekazania energii elektronom przez fotony. Emisja światła zachodzi natomiast w momencie, gdy elektron przechodzi ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej. Zgodnie z zasadą zachowania energii różnica energii elektronu pomiędzy stanami jest równa energii wyemitowanego z atomu fotonu. Różne energie fotonu odpowiadają różnej częstotliwości światła zgodnie ze wzorem $E=h\nu$, gdzie $E$ to energia fotonu, $\nu$ – częstotliwość światła, a $h$ – stała Plancka. Może się tak zdarzyć, że energia wyemitowanego fotonu jest inna niż energia fotonu, który spowodował wzbudzenie. Wtedy można powiedzieć, że atom świeci światłem o innej częstotliwości niż został oświetlony. W zależności od konkretnego atomu wyemitowane atomy mogą emitować światło o różnych częstotliwościach. Czasem te częstotliwości odpowiadają częstotliwości światła widzialnego. Wtedy można powiedzieć, że takie atomy mają kolor.