Czy atomy powstały podczas Wielkiego Wybuchu?

Pytanie

Pyta Ala

Czy wszystkie atomy powstały podczas Wielkiego Wybuchu? Zastanawiam się po prostu czy nasze ciało jest zbudowane z atomów, które mają miliardy lat i „pamiętają” czasy powstania Wszechświata, czy to tak jednak nie działa?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Jądra wszystkich atomów zbudowane są z nukleonów (tzn. protonów i neutronów), a wokół jąder poruszają się elektrony. Nukleony i elektrony powstały zaraz po Wielkim Wybuchu (w ciągu pierwszej sekundy), czyli około 14 miliardów lat temu. Natomiast łączenie się nukleonów w jądra atomowe cięższych pierwiastków zaszło znacznie później – w procesach zachodzących we wnętrzach dużych gwiazd. Ziemia i nasze ciała są większości zbudowane z materii, która kiedyś była we wnętrzu dużej gwiazdy. Duże gwiazdy często kończą swoje życie jako wybuchające supernowe. Dopiero po wybuchu supernowej i ostygnięciu wyrzuconej materii jądra i elektrony łączą się w atomy. Można przyjąć, że wtedy powstała większość atomów, z których jesteśmy zbudowani. Kolaps grawitacyjny materii, która utworzyła Układ Słoneczny, nastąpił około 5 miliardów lat temu.