Czy bateria to źródło napięcia czy elektronów?

Pytanie

Pyta Ewa

Czy bateria to tylko źródło napięcia, czy również źródło elektronów?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Bateria jest źródłem zarówno prądu jak i elektronów. Źródła prądu, czyli na przykład bateria lub prądnica, wprawiają elektrony w obwodzie elektrycznym w ruch. W prądnicy jest to efektem działania pola magnetycznego, które napędza elektrony znajdujące się już w obwodzie. Czyli prądnica jest źródłem prądu, ale nie elektronów. Natomiast z baterii elektrony faktycznie wypływają (z bieguna ujemnego) i wpływają (do bieguna dodatniego). Odpowiadają za to procesy chemiczne zachodzące w baterii.