Czy ciało doskonale czarne świeci?

Pytanie

Pyta Joanna

Czy ciało doskonale czarne rozgrzane do jakieś temperatury świeci?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Tak, nazwa ciała doskonale czarnego jest nieco myląca. Mamy na myśli takie ciało, które absorbuje całe padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, a następnie emituje je w postaci promieniowania termicznego. Przy odpowiednio wysokiej temperaturze promieniowanie termiczne obejmuje takie długości fali, że ciało doskonale czarne świeci.