Strona głównaPytania → Czy czarne dziury w równych...

Czy czarne dziury w równych proporcjach kreują materię i antymaterię?

Pytanie

Pyta Kacper

Zgodnie z teorią/hipotezą Hawkinga czarne dziury promieniują poprzez emisję jednej z wirtualnych cząstek wytworzonych na skraju horyzontu zdarzeń (druga ulega pochłonięciu). Czy to oznacza, że raz w przestrzeń wydostaje się cząstka, a raz antycząstka? Czyli że czarne dziury w równych proporcjach kreują materię i antymaterię?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

W promieniowaniu Hawkinga czarnych dziur o masach rzędu masy Słońca (lub większych) występują przede wszystkim fotony i grawitony, czyli te ze znanych nam cząstek, które mają zerowe masy. W przypadku fotonów i grawitonów nie ma rozróżnienia między materią a antymaterią, gdyż same są swoimi antycząstkami.

W promieniowaniu Hawkinga mogłyby występować również neutrina i odpowiadające im antyneutrina, gdyby ich masa była zerowa lub odpowiednio mała, co nie jest wykluczone. W tym przypadku moglibyśmy powiedzieć, że czarne dziury w równych proporcjach kreują materię i antymaterię.