Czy czasoprzestrzeń jest sprężysta?

Pytanie

Pyta Łukasz

Czy można stwierdzić jaką sprężystość ma czasoprzestrzeń? Czy w ogóle jest to policzalne i mierzalne? Mamy dane z LIGO, znamy masę zderzenia się dwóch czarnych dziur, mamy wartości fal grawitacyjnych, które do nas po miliardzie lat doleciały. Czy zatem na tej podstawie możemy policzyć gęstość ośrodka, w którym te fale się rozchodziły? Jeżeli tak, to czy też możemy stwierdzić sprężystość? Czy czasoprzestrzeń ma też swoją „wytrzymałość” i można ją rozerwać?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Z punktu widzenia współczesnej fizyki fale grawitacyjne, podobnie jak fale elektromagnetyczne, nie są falami rozchodzącymi się w jakimś ośrodku materialnym czy „eterze”. Fale te są polami pewnej szczególnej postaci określonymi na czasoprzestrzeni rozumianej jako zbiór wszystkich zdarzeń i jako takie nie dają podstaw do przypisywania czasoprzestrzeni takich cech jak gęstość, sprężystość czy wytrzymałość.