Czy cząstki elementarne mają entropię?

Pytanie

Pyta tadek

Czy cząstki elementarne mają entropię? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Układ bardzo wielu cząstek elementarnych może tworzyć makroskopowy układ termodynamiczny. Ściśle biorąc, każdy układ termodynamiczny, z którym mamy do czynienia w doświadczeniach przeprowadzanych na Ziemi, jest układem cząstek elementarnych. Każdemu takiemu układowi możemy przypisać pewną entropię.

Być może w pytaniu chodziło o to, czy pojedynczej cząstce elementarnej możemy przypisać entropię. Pojedyncza cząstka elementarna nie jest układem makroskopowym, a pojęcie entropii jest definiowane w odniesieniu tylko do układów makroskopowych.