Czy cząstki materii i antymaterii się przyciągają?

Pytanie

Pyta Natan

Wiemy, że kontakt materii i antymaterii spowoduje ich zniszczenie i wypuszczenie energii, ale jak szybko się one przyciągają, jeżeli w ogóle to robią?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Neutralne elektrycznie cząstki i antycząstki (np. neutrino i antyneutrino) praktycznie w ogóle nie przyciągają się. Naładowane elektrycznie cząstki i antycząstki (np. elektron i pozyton) przyciągają się zgodnie z prawem Coulomba, tj. siła przyciągająca jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Dzięki sile przyciągającej elektron i pozyton mogą utworzyć stan związany, tzw. pozytronium. Czas życia pozytronium w stanie o najniższej energii wynosi około jednej dziesięciomiliardowej części sekundy.