Czy cząstki przenoszące oddziaływania mają na siebie wpływ?

Pytanie

Pyta Krzysztof

Czy cząstki przenoszące 4 fundamentalne znane oddziaływania mają na siebie wpływ? Na przykład gluony na fotony?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Cząstkami-mediatorami w oddziaływaniach słabych są m.in. bozony W. Mają one niezerowy ładunek elektryczny, i w związku z tym oddziałują bezpośrednio z fotonami. Natomiast gluony są elektrycznie neutralne, więc nie oddziałują bezpośrednio z fotonami. Gluony i fotony mogą jednak oddziaływać np. za pośrednictwem wirtualnej pary kwark-antykwark.