Czy człowiek mógłby przebywać w atmosferze Wenus?

Pytanie

Pyta Kamil

Czy człowiek mógłby przebywać w atmosferze Wenus? Wiadomo, że na powierzchni planety człowiek nie mógłby przetrwać ze względu na ekstremalną temperaturę i ciśnienie. Chciałbym jednak zapytać, czy w atmosferze Wenus, w której na wysokości ok. 50-55 km (zgodnie z tabelką i wykresem na angielskiej Wikipedii) przyjmują one wartości w miarę podobne do ziemskich, hipotetyczny kosmonauta mógłby przebywać na otwartym powietrzu (np. w gondoli balonu) bez skafandra kosmicznego, wyposażony wyłącznie w aparat tlenowy i jakiś kombinezon chroniący przed działaniem żrących związków siarki (podobnym do tych które używają np. strażacy w warunkach skażenia chemicznego)? Czy też może istnieją jakieś inne zabójcze dla ludzkiego organizmu czynniki, które by taki pobyt uniemożliwiały?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Jeżeli ciśnienie i temperatura są odpowiednie dla człowieka, ma on czym oddychać i jest izolowany od szkodliwych gazów, to oczywiście może w takich warunkach przebywać. Oczywiście w górnej atmosferze Wenus będzie on narażony na dosyć wysokie promieniowanie kosmiczne. Wenus nie ma pola magnetycznego, więc do jej górnej atmosfery dociera więcej cząstek wiatru słonecznego, energetycznych cząstek wyrzucanych przez Słońce i wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego. Nie jest to są to jednak czynniki, które szybko zabiją człowieka, zwłaszcza, że atmosfera powyżej tych 50-55 km pochłonie wiele z tych cząstek.