Czy da się przemienić elektron w mion?

Pytanie

Pyta Mateusz

Czy da się przemienić elektron w mion? Jeżeli tak to jak?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

W zderzeniu elektron-pozyton o odpowiednio wysokiej energii produktem reakcji może być para mion-antymion. Natomiast przemiana elektronu w mion bez oddziaływania z jakąkolwiek inną cząstką nie jest możliwa ze względu na zasadę zachowania energii. Masa mionu jest bowiem ponad 200 razy większa od masy elektronu. Przemiana mionu w elektron, antyneutrino elektronowe i neutrino mionowe następuje w momencie rozpadu mionu.