Czy fale elektromagnetyczne oddziaływują ze sobą?

Pytanie

Pyta Mikołaj

Jak fale elektromagnetyczne oddziaływują ze sobą? Na przykład stojąc przed lustrem część fal jest odbijanych przez lustro, a część przez nasza twarz. Obie fale biegną naprzeciwko siebie – czy ulegają one wzmocnieniu, wygaszeniu, czy nie reagują ze sobą?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Fale elektromagnetyczne przenikają przez siebie nie oddziałując praktycznie ze sobą, ale w trakcie przenikania interferują, tj. ulegają wzmocnieniu lub wygaszeniu w różnych punktach. Podobne wzmocnienia lub wygaszenia możemy zobaczyć obserwując falę morską odbijającą się od falochronu i interferującą z kolejnymi falami nadchodzącymi od strony morza. Wzmocnienia i wygaszenia w przypadku dla elektromagnetycznych fal świetlnych obserwujemy np. na ekranie w różnego rodzaju eksperymentach interferencyjnych.