Strona głównaPytania → Czy fazy Księżyca w tej...

Czy fazy Księżyca w tej samej chwili obserwowane z różnych miejsc na Ziemi są takie same?

Pytanie

Pyta Ernest

Czy fazy Księżyca w tej samej chwili obserwowane z różnych miejsc na Ziemi są takie same?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Jeżeli wykorzystamy internetowy serwis

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/full-moon.html

to się okazuje, że najbliższa pełnia Księżyca w Warszawie przypada na 7 sierpnia o godz. 20:10. Pełnia w Nowym Jorku na 7 sierpnia o godz. 14:10, a w Cairns w Australii na 8 sierpnia o godz. 04:10. Nietrudno domyślić się, że jest to ten sam moment czasu wyrażony w lokalnym czasie urzędowym obowiązującym w danym kraju. A więc pełnia Księżyca nie zależy od miejsca obserwacji.

Zgadza się to z astronomiczną definicją pełni. Pełnię definiuje się jako moment, gdy długość ekliptyczna Księżyca i długość ekliptyczna Słońca różnią się o 180 stopni.  Nie ma znaczenia, czy Księżyc jest w ogóle widoczny z danego obszaru. Najbliższa pełnia nie będzie widziana w Nowym Jorku, bo o godzinie 14:10 Księżyc będzie tam poniżej horyzontu.

Natomiast widoczna część Księżyca zależy trochę od miejsca obserwacji na Ziemi, bo widzimy go z trochę innej strony. Odchylenie nie jest duże. Przykładowo, obserwatorzy na Ziemi, odlegli od siebie o 8000 km, będą widzieli Księżyc pod kątami różnymi tylko o 1,2 stopnia.