Czy foton jest swoją antycząstką?

Pytanie

Pyta Robert

Dlaczego foton nie posiada antycząstki? Co oznacza, że sam jest swoją antycząstką?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

O fotonie mówimy, że jest sam swoją antycząstką, gdyż dwa fotony mogą anihilować, a z ich energii mogą wytworzyć się inne cząstki, np. para elektron-pozyton. Istnieją w naturze inne cząstki (niestabilne), które mają podobne własności, np. bozon Higgsa lub bozon $Z$. Takie własności mają też niektóre stany związane kwarków, np. mezon $\pi^0$ nazywany neutralnym pionem. Pojęcie antycząstki nie jest konieczne, aby zdefiniować teorię oddziaływań fundamentalnych, ani korzystać z niej w celu przewidywania wyników eksperymentów. Jest to pojęcie wprowadzone dla wygody opisu dyskretnych symetrii znanych nam oddziaływań. W przypadku cząstek elektrycznie neutralnych może istnieć nawet pewna dowolność wyboru, którą cząstkę uznamy za antycząstkę której.