Czy fotony są kwantami światła i fal radiowych?

Pytanie

Pyta Bartosz

Nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych jest foton. Czy zatem foton jest kwantem światła? Czy można tak samo powiedzieć, że foton jest nośnikiem fal radiowych? Foton jako kwant fal radiowych, ale o niższej energii?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Tak, fotony są kwantami promieniowania elektromagnetycznego. Te o najniższej energii są kwantami fal radiowych, a wraz ze wzrostem energii kwantami mikrofal, promieniowania podczerwonego, światła widzialnego, promieniowania ultrafioletowego, rentgenowskiego i gamma. Energia fotonu zależy od prędkości obserwatora względem źródła emitującego fotony. Obserwator zbliżający się do Słońca z prędkością 140000 km/s rejestrowałby jako światło
zielone fotony, które na orbicie okołoziemskiej odbieramy jako światło czerwone.