Czy fotony zakrzywiają czasoprzestrzeń?

Pytanie

Pyta Jan

Skoro światło ma masę wynikającą z teorii względności, to czy duża liczba fotonów może zakrzywiać przestrzeń dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Tak, w ogólnej teorii względności nie tylko „duża liczba fotonów”, lecz każde (nawet statyczne) pole elektromagnetyczne może być źródłem pola grawitacyjnego — aczkolwiek dla ścisłości trzeba dodać, że polu elektromagnetycznemu teoria względności nie przypisuje masy, tylko energię i pęd. Są też znane ścisłe rozwiązania równań Einsteina, w których źródłem pola grawitacyjnego jest (między innymi) pole elektromagnetyczne — przykładem może tu być rozwiązanie Kerra-Newmana opisujące obracającą się, obdarzoną ładunkiem elektrycznym czarną dziurę.