Czy globalne ocieplenie powoduje globalny spadek ciśnienia atmosferycznego?

Pytanie

Pyta Artur

Czy globalne ocieplenie powoduje też globalny spadek ciśnienia atmosferycznego?

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Nie widzę powodu do takiego zachowania atmosfery i zmiany średniego ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni planety to ciężar słupa powietrza o jednostkowym przekroju. Cieplejsze powietrze to powietrze mniej gęste, ale nie wpływa to na zmianę masy powietrza w słupie, tylko słup się „wydłuża” (a precyzyjniej, zmienia się rozkład gęstości z wysokością, bo ze wzrostem temperatury przy powierzchni górne warstwy atmosfery się ochładzają). To wszystko zachodzi w stosunkowo cienkiej warstwie wokół planety, gdzie przyspieszenie grawitacyjne jest praktycznie stałe z wysokością, więc średnie ciśnienie nie ma powodu spadać. Może wręcz nieco rosnąć, bo cieplejsze powietrze może zawierać nieco więcej pary wodnej pochodzącej z powierzchni oceanów. Warto zauważyć jednak, że globalne ocieplenie nie jest jednorodne, więc choć średnie ciśnienie powietrza na powierzchni Ziemi się praktycznie nie zmienia, zmienia się geograficzny rozkład ciśnienia, a z tym i cyrkulacje atmosferyczne.