Czy horyzont czarnej dziury można przekraczać w obie strony?

Pytanie

Pyta Michał

Czytałem ostatnio artykuł o supermasywnych czarnych dziurach w którym napisane było, że teoretycznie obiekt obracający się dość szybko mógłby przekroczyć horyzont zdarzeń, a punkt który pierwszy go przekroczył „zobaczył” co jest wewnątrz czarnej dziury i w wyniku szybkiego obrotu mógłby przekroczyć horyzont na naszą stronę i przesłać dane o wnętrzu czarnej dziury. Czy to możliwe?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Z punktu widzenia ogólnej teorii względności, która jest podstawą opisu czarnych dziur, nie jest to możliwe – jeżeli jakaś materia znajdzie się pod horyzontem czarnej dziury to nie ma możliwości powrotu ponad horyzont. I nie ma tu znaczenia fakt, że ta materia jest fragmentem większego rozciągłego ciała, którego część wciąż znajduje się nad horyzontem.