Czy inne substancje mogą podlegać procesom takim jak woda na Ziemi?

Pytanie

Pyta Marcin

Czy na zimnych planetach węglowych, zawierających znacznie więcej węgla, a mniej krzemu i tlenu, mogą istnieć zbiorniki ciekłego amoniaku (z jego obiegiem w atmosferze), zamiast lodu wodnego? Czy powstały jakieś opracowania, próbujące ustalić jakie warunki mogą panować na powierzchni globów węglowych, gdy tlen jest związany i nie tworzy się woda; może również nie być linii śniegu (wodnego) w formującym się układzie, którego centralna protogwiazda zawiera dużo węgla?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Obecnie światem zbliżonym trochę do hipotetycznych planet węglowych jest Tytan, satelita Saturna. Rolę, jaką spełnia woda na Ziemi, wypełniają tam ciekłe węglowodory i ciekły azot. Woda spełnia rolę skał w postaci lodu. Mamy więc tam zjawisko analogiczne do znanego na Ziemi obiegu hydrologicznego, czyli deszcze, tworzenie się rzek i jezior ze spadłej cieczy, parowanie tej cieczy, tworzenie się chmur i znowu opady. Badania cieczy w regolicie Tytana prowadzimy w Zakładzie Fizyki Litosfery na Wydziale Fizyki UW.