Czy istnieją obiekty identyczne pod każdym względem?

Pytanie

Pyta Tadeusz Dobrzański

Czy istnieją obiekty identyczne pod każdym względem, nie różniące się żadnymi cechami?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Tak. Na przykład dwa elektrony w atomie helu nie różnią się absolutnie niczym. Brak różnicy między nimi jest istotny, gdy obliczamy energie stanu podstawowego i stanów wzbudzonych tego atomu. Gdybyśmy potraktowali elektrony jako różne pod jakimkolwiek względem, to obliczone wartości nie zgodziłyby się z wynikami pomiarów.