Czy istnieje maksymalna masa czarnej dziury?

Pytanie

Pyta Łukasz

Czy istnieje maksymalny rozmiar (masa) czarnej dziury? Jeśli tak, to co się dzieje po osiągnięciu tego maksimum?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Ogólna teoria względności nie nakłada żadnej górnej granicy na masę czarnej dziury; np. parametr $M$ w metryce Schwarzschilda opisującej statyczną (nierotującą) czarną dziurę, interpretowany jako masa tej czarnej dziury, może przyjmować dowolnie duże wartości.