Czy jesteśmy w stanie wygenerować emisję fali grawitacyjnej?

Pytanie

Pyta Adam

Czy jesteśmy w stanie wygenerować emisję fali grawitacyjnej? Jak opisać taką emisję matematycznie?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Nie jesteśmy w stanie wygenerować emisji fali grawitacyjnej, którą bylibyśmy w stanie zmierzyć aparaturą jaką obecnie dysponujemy – choć aparatura ta jest już niezwykle czuła. Fale grawitacyjne które od niedawana obserwujemy powstały w wyniku procesów zachodzących w kosmosie o olbrzymiej energii. Np. pierwsza zaobserwowana fala grawitacyjna (14 września 2015 r.) powstała w wyniku zlania się (połączenia) dwóch czarnych dziur, które miały masy odpowiednio 29 i 36 mas naszego Słońca. Powstała z tego połączenia czarna dziura miała masę 62 mas Słońca –  a brakujące w bilansie 3 (=29+36-62) masy Słońca zostały zamienione na energię powstałej fali grawitacyjnej. Zatem raczej nie ma szansy, byśmy sami byli w stanie wytworzyć fale grawitacyjne – choć obserwacje takich fal powstałych w kosmosie same w sobie są niezwykle interesujące i stanowią zupełnie nowy sposób obserwacji Wszechświata.

Matematyczny opis fal grawitacyjnych oparty jest o równania ogólnej teorii względności. O takim opisie opowiadał prof. Andrzej Trautman w ramach wykładu wygłoszonego w naszej serii, slajdy z wykładu znajdują się tutaj.