Strona głównaPytania → Czy jesteśmy w stanie wytworzyć...

Czy jesteśmy w stanie wytworzyć plazmę kwarkowo-gluonową?

Pytanie

Pyta Sławomir Buć

Czy jesteśmy obecnie w stanie wytworzyć plazmę kwarkowo-gluonową?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Istnieje wiele przesłanek, aby stwierdzić, że wytwarzamy ją w zderzeniach ciężkich jonów (eksperymenty STAR, PHENIX, RHIC oraz ALICE). Informacje o eksperymencie ALICE na stronie laboratorium CERN tutajtutaj jednoznacznie mówią o badaniu plazmy kwarkowo-gluonowej. Natomiast artykuły naukowe w czasopismach są bardziej ostrożne w sformułowaniach. Informują one o pomiarach takich własności produktów zderzeń ciężkich jonów, które wskazywałyby ich emisję z plazmy kwarkowo-gluonowej istniejącej przez ułamek sekundy po zderzeniu jonów.