Czy kałuże zamarzają przy temperaturze odczuwalnej poniżej 0 stopni?

Pytanie

Pyta Tomek

Pokłóciłem się z kolegą o taką kwestię: kolega utrzymuje, że temperatura odczuwalna wpływa na takie zjawiska jak np. zamarzanie kałuż, gołoledź, itp. Dla mnie natomiast jest to po prostu wartość temperatury, która jest odczuwalna przez człowieka, a występowanie zjawisk wyżej opisanych określa temperatura normalna, tzn. mierzona przez termometr. Który z nas ma rację? Jako przykład podałem temperaturę 5 stopni i temperaturę odczuwalną –1 i wtedy rozpoczęła się dyskusja, że tak być nie może, bo woda by zamarzła wszędzie.

Odpowiedź

Odpowiada Michalina Broda

Temperatura odczuwalna to parametr, który uwzględnia wpływ czynników, takich jak wilgotność powietrza i wiatr, na percepcję temperatury przez ludzki organizm. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla jak ludzie odczuwają temperaturę na podstawie rzeczywistej temperatury powietrza i innych warunków atmosferycznych.

Np. wiatr zwiększa utratę ciepła z powierzchni skóry poprzez zwiewanie warstwy ciepłego powietrza otaczającego ciało. Im silniejszy wiatr, tym szybsza utrata ciepła i niższa temperatura odczuwalna. Z kolei wilgotne powietrze utrudnia parowanie potu z powierzchni skóry, co ogranicza zdolność organizmu do chłodzenia się. W wilgotnych warunkach odczuwalna temperatura może być wyższa niż w suchych.

Konkludując — temperatura odczuwalna nie wypływa na zamarzanie wody, ponieważ jest ona związana z reakcją organizmu na wiatr czy wilgotność względną powietrza przy danej temperaturze otoczenia.