Strona głównaPytania → Czy każdy obserwator tak samo...

Czy każdy obserwator tak samo opisze wiek Wszechświata?

Pytanie

Pyta Jake

Czy każdy obserwator tak samo opisze wiek Wszechświata (jako ok. 13,7 mld lat)?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Odpowiedź na tak sformułowane pytanie brzmi „nie”, ponieważ w pytaniu nie została wyszczególniona chwila, której ma dotyczyć opis. Tak więc w zależności od chwili niektórzy obserwatorzy opiszą wiek Wszechświata jako mniejszy niż 13,7 mld lat, niektórzy jako równy 13,7 mld lat, a inni jako większy od 13,7 mld lat.

Możemy jednak sformułować warunki, przy spełnieniu których każdych dwóch obserwatorów opisze jednakowo wiek Wszechświata. Przypuśćmy mianowicie, że dwaj obserwatorzy znajdujący się w różnych punktach Wszechświata dokonują pomiarów parametrów rozkładu materii. Przypuśćmy dodatkowo, że każdy z nich zauważa, że powyżej pewnej skali rozkład materii zdaje się być jednorodny i izotropowy oraz, że ich pomiary dotyczące cech rozkładu materii powyżej tej skali dają jednakowe wyniki. Wtedy (przy założeniu, że Wszechświat jako całość jest jednorodny i izotropowy) obaj obserwatorzy opiszą wiek Wszechświata tak samo.