Czy Księżyc się wychładza?

Pytanie

Pyta Piotr

W jaki sposób Księżyc może „nocą” wychładzać się nie posiadając atmosfery, która odbierałaby ciepło z jego powierzchni?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Są trzy sposoby przenoszenia ciepła: przewodnictwo, promieniowanie i konwekcja. Przykładowo, wskutek przewodnictwa cała łyżeczka robi się gorąca, mimo że jedynie jeden koniec jest zanurzony w herbacie. Przykładem promieniowania jest ogrzewanie Ziemi przez Słońce. Energie przenoszą w tym przepadku fale elektromagnetyczne (głównie światło widzialne i niewidoczne promienie podczerwone). Natomiast wskutek konwekcji od gorącego dna garnka ogrzewa się reszta wody (nie tylko warstwa wody tuż przy dnie).

Podobnie jak Słońce, tak samo Księżyc traci swoją energię cieplną wskutek promieniowania. Ponieważ powierzchnia Księżyca jest znacznie zimniejsza niż Słońca, Księżyc promieniuje w zakresie podczerwieni. Natomiast widzialne promieniowanie Księżyca to promienie Słońca jedynie odbite od powierzchni Księżyca.