Czy laser dużej mocy w momencie emisji wytwarza tzw. odrzut?

Pytanie

Pyta Dariusz

Czy laser dużej mocy w momencie emisji wytwarza tzw. odrzut? Chodzi o emisję fotonów. Przy małej ilości trudno to zmierzyć. Czy ktoś to sprawdzał, czy tylko bazujemy na wzorach teoretycznych?

Odpowiedź

Odpowiada Piotr Wasylczyk

Tak, emisja światła wiąże się z przekazem pędu, a więc każde źródło światła (nie musi to być nawet laser dużej mocy, wystarczy żarówka) wytwarza „odrzut”, podobny do tego, z jakim mamy do czynienia przy strzelaniu z karabinu.

Ten efekt jest rzeczywiście bardzo mały i nie mierzymy go, obserwując samo źródło światła (bo ono ma zwykle dużą masę). Ale, jeśli wierzymy w III zasadę dynamiki Newtona, możemy równie dobrze obserwować inny obiekt (np. cienką posrebrzoną blaszkę zawieszoną w próżni), do którego światło przekaże swój pęd przy oświetleniu go.

W praktyce taki przekaz pędu można obserwować w tzw. radiometrze Nicholsa i wyniki zgadzają się bardzo dobrze z teorią.