Czy liczba protonów i elektronów we Wszechświecie jest równa?

Pytanie

Pyta Marcin

Czy liczba protonów i elektronów we Wszechświecie jest równa?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Obserwacje astronomiczne nie wskazują na przewagę protonów lub elektronów. To jednak umożliwia podanie jedynie górnego ograniczenia na różnicę między ilością protonów a ilością elektronów w obserwowanym Wszechświecie. Górne ograniczenie na pewno jest o wiele rzędów wielkości mniejsze, niż całkowita ilość protonów. Nie jest mi jednak znane źródło, które podawałoby konkretną wartość tego ograniczenia.

Zgromadzone dotąd dane obserwacyjne sugerują, że w pierwszych ułamkach sekundy po Wielkim Wybuchu nastąpił proces kosmicznej inflacji, tj. gwałownego rozszerzania się Wszechświata. W standardowych scenariuszach pole wywołujące inflację jest elektrycznie neutralne, a zatem, na mocy zasady zachowania ładunku, cała materia powstała później w procesie powtórnego rozgrzania Wszechświata ma całkowity ładunek elektryczny równy zero. To jednak nie implikuje dokładnie równej ilości protonów i elektronów, gdyż łączny ładunek elektryczny czarnych dziur nie musi być dokładnie równy zero.