Strona głównaPytania → Czy mogą istnieć dodatkowe wymiary...

Czy mogą istnieć dodatkowe wymiary czasowe?

Pytanie

Pyta Anna Rodzoś

Chciałam zapytać czy „teorii ukrytych wymiarów”, mówiącej o tym, że mamy 9 wymiarów przestrzennych i jeden wymiar czasu, rozważane jest istnienie dodatkowych wymiarów czasu, które może byłyby obserwowalne tylko w obrębie ukrytych wymiarów przestrzennych. Czy generalnie rozważa się możliwość istnienia więcej niż jednego wymiaru czasu?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Tak, rozważane są teorie, które przewidują istnienie więcej niż jednego wymiaru czasowego. Np. w kontekście (10-wymiarowej) teorii superstrun, czy też jej 11-wymiarowego uogólnienia zwanego M-teorią, rozważane jest istnienie jeszcze jednego dodatkowego wymiaru czasowego; pomysł ten, jak też zwięzłe podsumowanie innych teorii przewidujących istnienie dodatkowych wymiarów czasowych, znaleźć można tutaj. Bardziej dokładnie i (w miarę) przystępnie idee takie są omówione w takiej książce.