Czy możemy sami stworzyć atom?

Pytanie

Pyta Grzegorz

Czy możemy „sami” (tzn. naukowcy) stworzyć atom?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Jak najbardziej. Jaskrawym przykładem są najróżniejsze pierwiastki nie występujące na Ziemi naturalnie. Choćby niedawno odkryte i nazwane oganesson czy tennesin. Poza nowymi pierwiastkami, systematycznie badamy niestabilne izotopy pierwiastków obecnych naturalnie. Na Ziemi występuje około 300 izotopów różnych pierwiastków, tymczasem w laboratoriach poznaliśmy (wytworzyliśmy) ich około 3000. Metod ich produkcji jest wiele. Rozbijanie większych jąder, dodawanie neutronów, czy łączenie dwóch mniejszych jąder w jedno większe. Znane są także: anty-wodór, jądro anty-deuteru czy hiperatomy, których jądra zawierają oprócz protonów i neutronów hiperony.