Strona głównaPytania → Czy można określić wiek fotonu?

Czy można określić wiek fotonu?

Pytanie

Pyta Marcin

Czy istnieje sposób na określenie wieku fotonu (tzn. czasu który upłynął od jego kreacji)?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Jeśli rejestrujemy pojedynczy foton i nie wiemy nic o źródle, z którego pochodzi, to nie wiemy również kiedy został wyemitowany. Możemy zmierzyć jego energię, pęd, polaryzację, i praktycznie nic poza tym.

Jeśli jednak rejestrujemy wiele fotonów z tego samego źródła, to zależność ich ilości od energii może dać nam informację o tym, ile czasu minęło od emisji. Na przykład, jeśli teleskop zarejestruje fotony o widmie energii odpowiadającym emisji z rozgrzanego wodoru, ale o kilkakrotnie większych długościach fali, to na podstawie zwiększenia długości fali i wiedzy o rozszerzaniu się Wszechświata możemy obliczać z jak odległej galaktyki zostały one wyemitowane i kiedy to nastąpiło.