Czy można przechwycić energię pochodzącą z anihilacji par?

Pytanie

Pyta Michał

Czy dałoby się przechwycić chociaż część energii pochodzącej z anihilacji cząstki z antycząstką?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Gdy elektron i pozyton anihilują, kreuje się para fotonów $\gamma$. Jeśli proces zachodzi np. w pomieszczeniu o grubych ołowianych ścianach, to ściany te mogą zaabsorbować fotony $\gamma$, tym samym przechwycić ich energię, i zamienić ją w energię termiczną. To jest tylko jeden z wielu możliwych przykładów.

Warto także zaznaczyć, że anihilacja par i powstająca w tym procesie energia są też podstawą działania „pozytonowej tomografii emisyjnej” (PET) wykorzystywanej w medycynie, m.in. do identyfikacji nowotworów. Jest to bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób zaawansowane zagadnienia fizyczne mogą przekładać się na życie codzienne.