Czy można przesłać informację z prędkością większą od prędkości światła?

Pytanie

Pyta Robert

Pytanie teoretyczne: czy jeśli posiadałbym rurkę o długości jednego roku świetlnego, owa rurka miałaby mikroskopijną masę, a przy tym jakimś cudem posiadałaby zerową sprężystość, a wokół nie byłoby żadnych obiektów posiadających grawitację, mającą znaczący wpływ na potencjalne wygięcie rurki, to czy gdybym popchnął ową rurkę do kolegi stojącego po drugiej stronie, to wysłałbym w ten sposób informację szybciej niż światło?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Zerowa sprężystość ciała oznacza, że jeżeli kształt lub objętość tego ciała zostały zmienione na skutek działania siły zewnętrznej to ta zmiana utrzymuje się w całości również po ustaniu tego działania. Zatem pręt czy rurka wykonana z materiału o zerowej sprężystości raczej nie będzie mogła być użyta do przekazywania informacji z prędkością większą od prędkości światła w sposób opisany w pytaniu.

Aby uzyskać efekt, o którym mowa w pytaniu, należałoby wykonać pręt z materiału o innej własności: mianowicie prędkość rozchodzenia się zaburzenia mechanicznego w takim materiale musiałaby być większa od prędkości światła (w próżni). Do chwili obecnej taki materiał nie został znaleziony.