Czy można przewidzieć, gdzie w tym momencie znajdują się pewne obiekty w kosmosie?

Pytanie

Pyta Lilianna

Patrząc w kosmos widzimy obiekty odległe o np. dwa miliony lat. Czy możemy obliczyć gdzie aktualnie znajdują się te obiekty?

Odpowiedź

Odpowiada Joanna Pusz

Obserwowane z Ziemi obiekty astronomiczne są obrazem ich fizycznych postaci z przeszłości. Związane jest to ze skończoną prędkością światła. Światło porusza się z prędkością ok. 300.000 km/s, a zatem potrzebuje czasu na pokonanie dystansu między badanym ciałem niebieskim a obserwatorem. Na przykład, spoglądając na Słońce widzimy jego obraz sprzed około ośmiu minut.

Na podstawie obserwacji zmiany położenia w czasie, np. położenia planet względem innych obiektów w kosmosie o bardzo dokładnie znanej pozycji, można wyznaczyć tor ich ruchu. Dzięki dokładnej znajomości trajektorii orbitalnej można przewidzieć gdzie dana planeta znajduje się w chwili jej obserwacji. Natomiast obiekt odległy o dwa miliony lat świetlnych od Ziemi znajduje się poza naszą galaktyką. Obserwacja takich obiektów jest trudna ze względu na dzielącą nas od nich odległość, a wyznaczenie ich toru ruchu nie jest precyzyjne. W momencie obserwacji tak oddalonego ciała nie można stwierdzić gdzie się ono aktualnie znajduje, a nawet czy nadal istnieje.