Czy można przeżyć „wciągnięcie” przez czarną dziurę?

Pytanie

Pyta Ewa

Dlaczego niektórzy teoretycy w ogóle rozważają, czy możliwe jest, aby coś mogło przeżyć „wciągnięcie” przez czarną dziurę – wydaje mi się, że takie rozważania są bezzasadne? Dlaczego im większa jest masa czarnej dziury tym mniejsze siły pływowe horyzontu zdarzeń?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Odnośnie pierwszego pytania: mając do dyspozycji ścisłe rozwiązanie równań Einsteina opisujące czarną dziurę można (przynajmniej w zasadzie) zbadać strukturę czasoprzestrzeni pod horyzontem czarnej dziury. W przypadku najprostszej czarnej dziury, tzn. czarnej dziury Schwarzschilda, struktura czasoprzestrzeni pod horyzontem wymusza na każdym obiekcie, który dostał się pod horyzont, nieuchronny spadek na osobliwość.

Ale w przypadku innych czarnych dziur struktura czasoprzestrzeni pod horyzontem może być odmienna – np. w przypadku czarnej dziury Kerra obszar czasoprzestrzeni pod horyzontem łączy się z kolejnym obszarem czasoprzestrzeni, który jest bliźniaczo podobny do obszaru na zewnątrz horyzontu – mówiąc obrazowo można powiedzieć, że obszar pod horyzontem czarnej dziury Kerra łączy dwa „wszechświaty”. Co więcej, w tym przypadku obiekt, który z jednego „wszechświata” wpadł pod horyzont czarnej dziury nie musi koniecznie spaść na osobliwość, lecz może ją ominąć i dostać się do drugiego „wszechświata”.

Nie znam niestety prostej i poglądowej odpowiedzi na drugie pytanie.