Czy można rozbić jądro atomowe w wyniku rezonansu?

Pytanie

Pyta Kamil

Czy możliwe jest zastosowanie jakiegoś rodzaju rezonansu aby móc rozbić jądro atomowe? Widziałbym to jako komorę w której znajduje się atom, jest on bombardowany jakimś promieniowaniem, które powoduje rezonans tego atomu i jego rozpad. Mam na myśli oczywiście pierwiastki nie radioaktywne, a także zakresy energii o wiele niższe niż miliony stopni Celsjusza.

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Takie rezonanse jak najbardziej istnieją. W zależności od tego z jakim jądrem atomowym mamy do czynienia i jakiego chcemy użyć promieniowania (gamma, protony, neutrony, cząstki alfa, itd.) prawdopodobieństwo zajścia reakcji silnie zależy od energii padających cząstek. Dla pewnych przedziałów energii, czasem stosunkowo wąskich, może być ono znacznie większe. Wtedy mówimy właśnie o rezonansie. Na przykład uran-238 ma rezonans dla neutronów przy energii 6.67 eV, które są przez niego chętnie pochłaniane. Używając neutronów o tej energii mamy np. prawie 100 razy większą szansę na zajście reakcji niż dla neutronów o niewiele mniejszej czy większej energii (np. 6.5, czy 6.9 eV).