Czy można rozszczepić hel na dwa atomy deuteru?

Pytanie

Pyta Mateusz

Czy da się w jakiś sposób rozszczepić hel na dwa atomy deuteru?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Tak, jest to możliwe. Wymaga to dostarczenia energii, np. pod postacią kwantu gamma o wysokiej energii (hel-4 jest jednym z najsilniej związanych jąder). W rezultacie dostaniemy reakcję fotodezintegracji

4He + gamma -> d + d

Warto dodać, że jednocześnie zachodzić będą inne reakcje, rozpadu na neutron i hel-3 oraz na proton i tryt, obie ze znacznie większym prawdopodobieństwem niż rozszczepienie na dwa deutery.