Strona głównaPytania → Czy nocne oświetlenie miasta stabilizuje...

Czy nocne oświetlenie miasta stabilizuje sieć elektryczną?

Pytanie

Pyta Maciej

Otóż usłyszałem zdanie, jakoby nocne oświetlenie miasta było konieczne nie tylko z powodu samego oświetlenia ulic, ale również z konieczności zużycia wyprodukowanego prądu przez elektrownie. Czy jest to prawdą? Jeśli tak, to czy mógłbym dowiedzieć się jak dokładniej to działa?

Odpowiedź

Odpowiada dr Grzegorz Brona

Sieć elektryczna musi być odpowiednio zbalansowana. Ilość energii produkowanej powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię. Jest to wynikiem braku dobrych sposobów na efektywne magazynowanie energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię można przewidywać, dzięki czemu elektrownie mogą zaspokajać potrzeby. Gwałtowne odłączenia istotnych odbiorników mogą doprowadzić do problemów ze stabilizacją sieci. Dlatego cykl poboru energii przez fabryki, klimatyzacje, oświetlenie nocne powinien być ustabilizowany. Nie oznacza to jednak przymusowego zmniejszania efektywności energetycznej. Nowoczesne systemy energetyczne są w stanie w miarę na bieżąco dostosowywać się do zapotrzebowania. Jednym z priorytetów UE do roku 2020 jest wprowadzenie tzw. Smart Grid, czyli istotnych inwestycjach w infrastrukturę mierzącą zapotrzebowanie i przekazującą informacje do producentów energii elektrycznej o zwiększeniu lub zmniejszeniu produkcji. Tam gdzie takich systemów jeszcze nie ma rzeczywiście trzeba zapewniać stabilizację sieci poprzez zwiększanie jej bezwładności, w tym przez utrzymywanie oświetlenia.