Czy obroty Ziemi wokół Słońca oraz wokół własnej osi są z sobą powiązane?

Pytanie

Pyta Daniel

Czy prędkość orbitalna Ziemi wokół Słońca ma jakikolwiek wpływ na prędkość obrotową Ziemi (wokół własnej osi), i na odwrót ? Czy prędkość obrotowa jakkolwiek wpływa na prędkość orbitalną?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Wedle mojej wiedzy nie zaobserwowano do tej pory zależności pomiędzy prędkością orbitalną Ziemi a prędkością jej obrotu wokół własnej osi.

Natomiast znane są układy, w których taka zależność ma miejsce. Żeby nie szukać daleko: podczas okrążania Ziemi Księżyc stale zwraca ku niej tą samą stronę, co oznacza, że jeden obrót Księżyca wokół jego osi trwa tyle, co jego jeden obieg wokół Ziemi. Tego typu sprzężenie obrotu ciała niebieskiego z jego okresem obiegu wokół masywniejszego ciała nazywa się w mechanice nieba rezonansem.

Innym przykładem rezonansu jest sprzężenie ruchu orbitalnego i obrotowego Merkurego: okres rotacji Merkurego to 2/3 jego okresu orbitalnego.