Czy orbita naszego Układu Słonecznego względem środka galaktyki jest elipsą?

Pytanie

Pyta Jacek

Czy orbita naszego Układu Słonecznego względem środka galaktyki jest elipsą? Jeśli tak, to jakie są implikacje zmiany odległości od centrum na przestrzeni pełnego obiegu?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Masa w naszej galaktyce nie jest jest skupiona w jednym miejscu, więc orbita Słońca nie musi być elipsą. Wg dynamiki Newtona orbita eliptyczna dotyczy ciał okrążających masę punktową (czy też, w odpowiednim przybliżeniu, skupioną blisko jednego punktu). Ogromna większość masy Układu Słonecznego skupiona jest w Słońcu, więc orbity planet są bliskie elipsom. Nasza znajomość orbity Słońca (naszego Układu Słonecznego) w galaktyce jest gorsza niż znajomość orbit planet w Układzie Słonecznym. Nawet dane o czasie obiegu (roku galaktycznym) są niepewne i spotyka się wartości 225-250 mln lat. Eliptyczność orbity nie musi mieć dużego znaczenia, ważne jest przede wszystkim aby nie nastąpiła istotna zmiana orbity Ziemi, co może nastąpić gdyby Słońce przeszło blisko masywnej gwiazdy lub czarnej dziury.