Czy pioruny są groźne dla ryb?

Pytanie

Pyta Elisa

Dlaczego ryby nie zdychają w wyniku uderzenia pioruna w powierzchnię wody? Ryby które są przy powierzchni wody zdychają, a co z resztą? Czy przez ryby (które są zanurzone w wodzie) przepływa prąd? A co z wędkowaniem „na prąd”?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

W przypadku uderzenia piorunu, ryby znajdujące się pod głęboko pod wodą są bezpieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, uderzenie pioruna poprzedzone jest gromadzeniem się ładunku elektrostatycznego w chmurach. Zgromadzony ładunek przyciąga rozpuszczone w wodzie jony soli (o przeciwnym znaku niż ładunek w chmurach) na jej powierzchnię. Uderzenie pioruna powoduje wyrównanie się zgromadzonych ładunków i w związku z tym, że jony zgromadzone są przy powierzchni wody, wpływa głównie na powierzchnię wody. Po drugie, powstały na powierzchni prąd nie wnika głęboko pod wodę. Jest to związane z tak zwanym efektem naskórkowym: prąd zmienny, czy impuls w przypadku uderzenia piorunu, rozchodzi się głównie po powierzchni przewodnika. W opisywanej sytuacji, po powierzchni wody. W związku z tym, po uderzeniu pioruna ryby które są głęboko pod wodą nie są narażone na porażenie.

W kwestii wędkowania „na prąd”, które jak warto zauważyć jest nielegalne, jeden koniec kabla znajduje się pod wodą, natomiast drugi umieszcza się w wodzie tuż przy powierzchni. Dochodzi wtedy do zwarcia i prąd płynie w wodzie porażając wszystkie istoty znajdujące się na jego drodze.