Czy planety wpływają na ruch Słońca?

Pytanie

Pyta Beata

Oddziaływanie planet ze Słońcem powoduje ruch tych planet — ale czy planety wpływają na ruch Słońca?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Tak, każde dwa ciała obdarzone masą (a zatem w szczególności planeta i Słońce) oddziałują grawitacyjnie i nawzajem wpływają na swój ruch. W konsekwencji ciała te porusza się wokół swojego środka ciężkości, po torach o kształcie elipsy (bardziej ogólnie, jeśli ich orbity nie są zamknięte, to mogą poruszać się także po paraboli lub hiperboli). Jeśli jedno z ciał jest (znacznie) cięższe od drugiego (tak jak w przypadku Ziemi i Słońca), to taki środek ciężkości znajduje się (bardzo) blisko cięższego ciała i w przybliżeniu można przyjąć, że to ciało lżejsze krąży wokół cięższego; jednak w rzeczywistości oba takie ciała krążą wokół ich środka ciężkości. O tym jak wyliczyć eliptyczny kształt torów planet wspomnieliśmy tutaj.

W przypadku układu złożonego z większej ilości ciał, np. takiego jak nasz układ słoneczny, w którym krąży wiele planet, niezależnie od oddziaływania każdej z nich ze Słońcem, także każde dwie planety (oraz ich księżyce) oddziałują z sobą i wpływają na swój tor. Takie zagadnienie określane jest jako „zagadnienie wielu ciał”, a jego jawnego rozwiązania w ogólności nie sposób znaleźć, o czym przeczytać można np. tutaj.