Czy podczas kreacji pary elektron-pozyton energia jest zachowana?

Pytanie

Pyta Michal

Czy podczas kreacji pary elektron-pozyton nie dochodzi do złamania zasady zachowania energii? Czy ta zasada jest jakoś związana ze spinami tych cząstek?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Kreacja pary elektron-pozyton to proces, w którym w stanie początkowym mamy dwa fotony, a w stanie końcowym parę elektron-pozyton. Energia stanu początkowego jest dokładnie równa energii stanu końcowego. Zasada zachowania energii jest spełniona. Fotony w stanie początkowym mają spiny, i cząstki w stanie końcowym mają spiny, ale to nie ma żadnego związku z zasadą zachowania energii. Spiny są istotne, gdy pytamy o zasadę zachowania momentu pędu w rozważanym procesie.