Czy półprzewodniki mogą być źródłem energii?

Pytanie

Pyta Kacper

Czy półprzewodniki mogą być źródłem energii? Mam na myśli analogię do tranzystora, który jest zbudowany z półprzewodników i wzmacnia sygnał. Załóżmy, że będzie to tranzystor typu npn. Czy możliwe jest połączenie bardzo wielu takich tranzystorów, z których każdy kolejny będzię wzmacniał sygnał, już wzmocniony w poprzednim kroku? Czy taki układ mógłby być źródłem energii, wręcz nieograniczonej?

Odpowiedź

Odpowiada dr Karol Nogajewski

Tranzystorowy wzmacniacz sygnału napięciowego/prądowego nie jest źródłem energii. Wręcz przeciwnie, jako tzw. urządzenie aktywne, wymaga do prawidłowego działania dostarczenia energii z zewnątrz. Dotyczy to każdego indywidualnego wzmacniacza w obwodzie elektrycznym. Jeżeli zatem połączylibyśmy ze sobą w zaproponowany sposób wiele takich wzmacniaczy, do każdego z nich należałoby doprowadzić napięcie zasilające. Efekt wielostopniowego wzmocnienia wiązałby się zatem ze zwielokrotnionym poborem energii. W przeciwnym wypadku naruszona zostałaby w układzie zasada zachowania energii całkowitej.