Czy „potem” jest pojęciem względnym?

Pytanie

Pyta olaf łyczak

Czy „potem” jest pojęciem względnym?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Jak rozumiem, „potem” jako pojęcie odnosi się do porządku chronologicznego pary zdarzeń, z których jedno zdarzenie zachodzi później niż drugie zdarzenie.

Jeśli tak, to (przynajmniej w szczególnej teorii względności) bywa, że „potem” jest względne i bywa, że jest bezwzględne – wszystko zależy od pary zdarzeń, jaką rozpatrujemy.

Dla niektórych par, w każdym inercjalnym układzie odniesienia jedno i to samo ze zdarzeń tworzących parę będzie zachodziło później niż to drugie. Ale istnieją też pary zdarzeń, których chronologia jest zależna od układu odniesienia: w przypadku takiej pary zdarzeń $(Z_1,Z_2)$, w niektórych układach zdarzenie $Z_2$ będzie zachodziło później niż $Z_1$, w przypadku innych układów oba zdarzenia będą jednoczesne, wreszcie z punktu widzenia jeszcze innych układów chronologia zdarzeń będzie odwrócona: zdarzenie $Z_2$ będzie zachodziło wcześniej niż $Z_1$.