Czy powinniśmy obawiać się tego, że próżnia jest metastabilna?

Pytanie

Pyta Emilia

Czy powinniśmy obawiać się tego, że próżnia jest metastabilna? Przed swoją śmiercią Stephen Hawking ostrzegał, iż próżnia w każdym momencie może zatracić swoją stabilność i wytworzyć bąbel, który wchłonąłby wszystko na swojej drodze. To faktycznie realne zagrożenie?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Ta hipoteza nie jest wykluczona, ale na szczęście prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest stałe w czasie. Jeśli zatem nie zaszło ono w ciągu ponad 10 miliardów lat (wiek Wszechświata), to prawdopodobieństwo jego zajścia w ciągu najbliższych 1000 lat jest mniejsze od jednej dziesięciomilionowej. Nie powinniśmy się zatem bardzo obawiać, że nasza cywilizacja zginie w ten sposób. Prawdopodobieństwo samounicestwienia w wojnie nuklearnej jest znacznie większe.

W konkretnych modelach z metastabilną próżnią otrzymywane czasy życia zależą bardzo silnie od parametrów. Są one typowo albo o wiele rzędów wielkości mniejsze albo o wiele rzędów wielkości większe od obecnego wieku Wszechświata. Pierwszy przypadek jest wykluczony eksperymentalnie, a drugi niegroźny. Przypadek „groźny” odpowiada na ogół zaniedbywalnie małemu obszarowi w dopuszczalnej przestrzeni parametrów.