Czy prędkość światła jakoś zależy od zjawiska rozszerzania się przestrzeni?

Pytanie

Pyta Janusz

Czy prędkość światła jest różna w zależności od tego, czy światło porusza się w kierunku w którym przestrzeń się rozszerza, czy w kierunku przeciwnym?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

W ogólnej teorii względności, na podstawie której tworzy się modele kosmologiczne opisujące rozszerzający się wszechświat, nie istnieje rozróżnienie na kierunek, w którym rozszerza się przestrzeń i kierunek doń przeciwny — przestrzeń rozszerza się w danym kierunku i kierunku przeciwnym w taki sam sposób. Prędkość światła również nie zależy od tego, czy światło propaguje się w danym kierunku czy w kierunku doń przeciwnym.