Czy przy całkowitym wewnętrznym odbiciu występują straty energii?

Pytanie

Pyta Grzegorz

Czy wiązka światła ulegająca całkowitemu odbiciu traci część energii, czy odbija się jak od zwierciadła idealnego?

Odpowiedź

Odpowiada Szymon Augustynowicz, konsultacja prof. Mikołaj Misiak

Wiązka światła ulegająca całkowitemu wewnętrznemu odbiciu nie traci energii, podobnie jak w przypadku odbicia od zwierciadła idealnego. Takie całkowite wewnętrzne odbicie na granicy powierzchni dwóch nieprzewodzących prądu materiałów, np. wody i powietrza, występuje tylko dla określonych kątów padania światła na tę granicę; np. dla światła rozchodzącego się w wodzie i padającego na powierzchnię woda-powietrze są to kąty padania większe od 48.6$^\textrm{o}$. Dla takich kątów wiązka światła odbija się tak samo, jak od zwierciadła idealnego. Fakt ten został wykorzystany przez naukowców z amerykańskiej uczelni- MIT do opracowania „idealnego zwierciadła” z wykorzystaniem całkowitego wewnętrznego odbicia w roku 1998 (patrz MIT_news).