Czy przy obliczeniach krzywej rotacji galaktyk uwzględniano efekty relatywistyczne?

Pytanie

Pyta krzysztof

Czy przy obliczeniach krzywej rotacji galaktyk uwzględniano efekty relatywistyczne?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Domański

Krzywe rotacji galaktyk, czyli wykres prędkości orbitalnej gwiazd w galaktykach w zależności od ich odległości do centrów tych galaktyk, bazują na danych obserwacyjnych. Różnią się one od krzywych teoretycznych, gdzie zgodnie z ruchem keplerowskim prędkość powinna maleć wraz ze wzrostem odległości od środka masy, a tymczasem pozostaje ona względnie stała. Spowodowało to powstanie słynnej koncepcji ciemnej materii dla wyjaśnienia tego zjawiska. Tego tworu jak dotąd nie wykryto, natomiast powstało kilka innych teorii próbujących wyjaśnić spłaszczenie krzywych rotacji bez wprowadzania pojęcia ciemnej materii, jak np. zmodyfikowana dynamika Newtonowska, czy też teorie opisujące dynamikę ruchu w galaktykach za pomocą Ogólnej Teorii Względności. Zachęcam do zapoznania się z artykułem naukowym na ten temat, który można znaleźć np. tutaj.