Czy radon jest szkodliwy dla zdrowia?

Pytanie

Pyta Agnieszka Bilska

Czy w związku z wyższym stężeniem radonu w pomieszczeniach piwnicznych przechowywane tam przedmioty, przetwory, etc. są w jakiś sposób szkodliwe dla zdrowia, np. wtórnie napromieniowane? Mam na myśli piwnice w starych, poniemieckich domach, gdzie brak jakiejkolwiek izolacji, bądź tzw. bunkry-piwniczki na ogrodzie, gdzie również chętnie przechowuje się np. warzywa.

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Radon emituje promieniowanie alfa. Taki rodzaj promieniowania jest zatrzymywany przez najcieńszą nawet barierę np. kartkę papieru. Jak długo skażanie jest na zewnątrz ciała, zasadniczo nie jest szkodliwe, ponieważ nie będzie w stanie przeniknąć przez naskórek. Szkodliwość radonu wynika z faktu, że jest on gazem szlachetnym i wchodząc do pomieszczenia z jego dużym stężeniem, wdychamy go do płuc i tam promieniowanie alfa bezpośrednio oddziałuje na komórki płuc, powodując ich nowotwory. Promieniowanie tego typu nie powoduje wtórnej promieniotwórczości – nie może aktywować przedmiotów na które pada. Przetwory szczelnie zamknięte w słoikach, czy pojemnikach, są zatem z pewnością całkowicie osłonięte przed radonem. Nawet warzywa i owoce, umyte i obrane ze skórki, nie powinny być w żaden sposób niebezpieczne.